W tym miejscu lada moment pojawi się pełna wersja strony internetowej.

 

https://smard1.pl/wp-content/uploads/2021/02/logo_transparent.png

 

Dane Stowarzyszenia:

NIP 6572957819
REGON 388200770
email: stowarzyszenie@smard1.pl

 

Jesteśmy nowo powstałą organizacją pacjencką, której główne cele to m.in.:

- reprezentowanie osób chorych oraz ich bliskich w dążeniu do otrzymania właściwej opieki zdrowotnej oraz stworzenia równych szans życiowych

- podejmowanie i wspieranie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym dzieci chorujących na rzadkie choroby nerwowo-mięśniowe, wentylowanych mechanicznie i wymagających stałego wsparcia opiekunów

- zwiększanie świadomości społecznej i szerzenie wiedzy na temat rzadkich chorób nerwowo-mięśniowych, a w szczególności przeponowej postaci rdzeniowego zaniku mięśni – SMARD1

 

https://smard1.pl/wp-content/uploads/2021/03/nasi-podopieczni.jpg

 

Już teraz możesz pomóc nam się rozwijać przekazując darowiznę na konto:

Stowarzyszenie Rodzin SMARD1
Nr rachunku: 26114020040000310280991774 (mBank S.A.)
tytułem: "Darowizna na cele statutowe"

 

Po szczegółowe informacje dotyczące naszej działalności zapraszamy do kontaktu z Przedstawicielem Stowarzyszenia:

Małgorzata Zielińska
tel. 601 572 345
email: m.zielinska@smard1.pl